Følgende betingelser og vilkår må gennemlæses og accepteres før reservation.

Lejeaftale Ferielejligheder Frederiksted Hotel Apartments.
Frederiksted, St. Croix, USVI

Lejeaftale:

Frederiksted Hotel Apartments og lejer af lejligheden er enige om følgende:
Lejer er myndig og vil bebo lejemålet i hele den aftalte periode. Alt efter hvor mange personer lejemålet er lejet for, indestår kontrahenten for ALLE beboere i Lejemålet, som kun må være K’s familie, venner eller andre ansvarlige brugere. Lejer hæfter for alle skader forvoldt af lejer selv eller dennes gæster, familie eller andre, som lejer har tilladt at opholde sig i lejemålet. Lejer må ikke give personer der er ubekendte for udlejer adgang til lejemålet eller Hotellets område. Manglende iagttagelse af dette kan foranledige at lejeaftalen ophæves øjeblikkeligt uden at evt. depositum eller forudbetaling refunderes. 

DEPOSITUM OG BETALING: Ved reservation mindre end 60 dage før ankomst, skal det fulde beløb indbetales til udlejer for at holde reservationen. Ved reservation mere end 60 dage før ankomst skal halvdelen af beløbet indbetales senest 3 dage efter reservationsbekræftelsen og de resterende 50% senest 60 dage før ankomst. Ved afbestilling mere en 60 dage før ankomst refunderes det fulde beløb minus 10%. Ved afbestilling mindre end 60 dage før ankomst sker ingen refusion.

VEDLIGEHOLD: Lejer er ansvarlig for al mislighold, der ikke skyldes almindelig slid og ælde. Ved eventuel udskiftning eller reparation af ødelagt inventar vil lejer modtage en opgørelse over de samlede omkostninger.
REJSEFORSIKRING KAN ANBEFALES.

ANKOMST/AFREJSE: Lejer skal meddele udlejer det forventede klokkeslæt for ankomsten for lejemålets begyndelse, så ejendommens forvalter kan udlevere nøgler og være til stede under indflytning. Lejer skal ligeledes meddele udlejer det forventede klokkeslæt for afrejse på den forventede afrejsedato. Lejer vil modtage informationer omkring relevante kontaktpersoner og telefonnumre.

RENGØRING: Start og slutrengøring er inkluderet I opholdsprisen. Der kan aftales yderligere rengøring med medarbejderne, men denne rengøring skal afregnes separate på stedet. Lejer er forpligtettil at efterlade det lejede i ryddet og ordentlig stand.

INVENTAR: lejemålet er fuldt udstyret med køkkenudstyr til det forventede antal personer, stole, senge, altanbord mv, samt brødrister, kogeblus, køleskab og elkedel. Lejer hæfter fuldt ud for inventar og funktionalitet af lejemålets udstyr.

LEJERS ANSVAR:
Lejer hæfter fuldt ud for lejemålet under opholdet. Der skal iagttages god skik og orden under opholdet samt fornøden sikring af udlejers ejendom under kraftig vind, oversvømmelse o. lign. Når lejer ikke er tilstede i lejemålet skal vinduer og døre være forsvarligt lukkede og evt. balkondør låst. Det er en fordel at trække gardinerne for, for at spare på udgifter til aircondition. Frederiksted Hotel Apartments kan ikke holdes ansvarlig for personskade eller skade på lejers ejendom under opholdet. Dette skal dækkes af lejers egen forsikring.
Husk at tjekke at døre er låst, når lejemålet forlades og at hoveddøren smækker, når området forlades. Se i øvrigt sikkerhedsvurderingen og en områdebeskrivelse for Frederiksted her.

KAPACITET:
lejemålet må kun bebos af to personer for værelser med dobbeltseng eller to voksne og to børn for suiter eller værelser med to dobbeltsenge.

HUSORDEN:
Der skal til enhver tid herske god ro og orden I og omkring lejemålet. Der må ikke støjes eller spilles musik efter klokken 22:00. Der må ikke foretages nogen former for illegal eller anden ansvarspådragende aktivitet i lejemålet.  Der må ikke udøves truende adfærd overfor ansatte eller andre gæster. Der må ikke udøves skade på ejendommen, lejemålet eller omkringliggende bygninger eller arealer. Overtræder lejer eller dennes gæster nogen af disse ordensforskrifter kan inspektøren bortvise lejer og dennes gæster uden mulighed for refusion af nogen art.

ANSVARSFRASKRIVELSE:
Frederiksted Hotel Apartments kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade på lejer, dennes gæster eller deres ejendom. Ej heller kan Frederiksted hotel Apartments holdes ansvarlig for fejl ved elektricitetsforsyning, vandforsyning eller problemer opstået på grund af rørskader, kloak, afløb eller andre installationer. Ligeledes for skader opstået på baggrund af storm (inklusiv orkaner/tropiske storme), regn eller andre naturfænomener uden for Frederiksted Hotels kontrol.

ORKANVEJLEDNING:
(Kan forekomme i perioden 15/7 til 15/11) Hotellet er bygget orkansikret og kan derved tjene som “Hurricane Shelter”. Der er nødgenerator og ekstra store vandreserver, men i tilfælde af undtagelsestilstand kan hotellet overtages af lokale myndigheder. Der opfordres til samarbejdsvilje i sådanne ekstreme tilfælde. Sørg for sikring af døre og vinduer.

HUSDYR:
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr af nogen art I lejemålet. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

VEDLIGEHOLD:
I tilfælde af fejl og mangler ved deres lejemål skal lejer kontakte forvalteren eller det danske administrationskontor, som så vil sørge for at udbedre manglerne hurtigst muligt.

NØGLER:
Ved indflytning udlveres nøglekort til lejemålet samt adgangsnøgler til hoveddøren. Disse skal afleveres ved fraflytning.

RYGNING:
Det er ikke tilladt at ryge I lejemålet, men I lejemål med altan er rygning tilladt på altanen.
Vi henstiller i øvrigt til at lejer tager hensyn til ejendommens øvrige beboere, ansatte og naboer.
Denne erklæring skal underskrives eller skriftligt bekræftes gennemlæst ved booking. Der kan ikke gennemføres udlejning, medmindre lejer vedkender sig denne erklæring uden forbehold.
De Bedste Hilsner:

Frederiksted Hotel Apartments

 

 

Forside Tilbage Prislister Kontakt
Copyright © 2007 Frederiksted Hotel